Vje?bajte redovito

Bez obzira na stanje treniranosti, godine ili znanje mi imamo program za vas! Posjetite nas i odvje?bajte probni trening besplatno! Donesite odluku koja ?e zauvijek promjeniti va? ?ivot. Pogledajte na?e programe

Za?to vje?bati s nama?

Programe provodimo u skladu sa svjetskim standardima, a voditelji su stru?njaci s dugogodi?njim iskustvom. Svakom se satu pristupa stru?no paze?i na metodiku i principe doziranja optere?enja

?to treba znati prije po?etka

Znate li da je vje?banje jedina aktivnost kojom stje?emo vi?e energije nego ?to tro?imo? Va?no je vje?bati redovito i primjereno svojim mogu?nostima. Pro?itajte ?to sve treba znati prije, za vrijeme i nakon vje?banja

Vje?bajmo zajedno
S nama mo?ete vje?bati razne fitness grupne programe na dvije lokacije na podru?ju Tre?njevke. Na lokaciji Nova cesta vje?bat ?emo do kraja srpnja - pridru?ite nam se
Ljetna shema - raspored vje?banja tijekom ljeta

POGODNOSTI u BPM aerobic centru
- Raznovrsni programi, stru?ni voditelji, brojne akcije
- Povoljne ?lanarine, mogu?nost kombiniranja termina
- Popust za umirovljenike, studente, nezaposlene
- Upisivanje pauza, odrada propu?tenih treninga
- Dvije lokacije, ugodan prostor
- BPM klub vjernosti, Bonus trening kartice


The Ringlock system replica watches consists of three parts: a 5.5 mm thick dome-shaped blue crystal mirror; a high-performance nitrogen-alloy stainless steel ring placed in the middle case; and a case bottom plated with a type steel and a 5-grade titanium alloy. . There are three waterproof rings in the replica watches uk three-locked upper crown, which tighten the case like a submarine door to ensure perfect water resistance. Ringlock consisting of a 5.5 mm thick dome-shaped blue crystal mirror, a high-performance nitrogen alloy stainless steel ring placed in the replica watches online middle case, and a three-part case with a case steel and a 5-stage titanium alloy. The system ensures perfect replica watches sale water resistance of the case and can withstand tremendous pressures of 3,900 meters.