PRAVILNIK O PRAVIMA, OBAVEZAMA I UVJETIMA POSLOVANJA
BPM centar za grupne fitnes programe

I. OPĆA PRAVILA

1. Ovaj Pravilnik o pravima i obavezama uređuju odnose između BPM centra za grupne fitnes programe (u daljnjem tekstu BPM ili Centar) i Korisnika (u daljnjem tekstu Korisnik)
2. Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku koriste se u muškom rodu, neutralni su i jednako se odnose na muške i ženske osobe.
3. BPM centar za grupne fitnes programe posluje kao pravna osoba Kintore, obrt za usluge u rekreaciji, vlasnice Natalije Špehar, registrirano u Zagrebu.
4. Korisnik može biti samo punoljetna i poslovno sposobna fizička osoba. Iznimno, Korisnik može biti i osoba koja je mlađa od 18 godina, uz pisano odobrenje zakonskog zastupnika (roditelja ili skrbnika). BPM ima pravo provjere istinitosti odobrenja zakonskog zastupnika.
5. Prilikom prve uplate, Korisnik potvrđuje da pristaje na naš Pravilnik o pravima, obavezama i uvjetima poslovanja, te na Pravilnik o zaštiti osobnih podataka.
6. Prilikom prvog dolaska na vježbanje u BPM Korisnik treba ispuniti pristupnicu/privolu, a pri sljedećem dolasku Korisnik će dobiti iskaznicu BPM centra.
7. Korisnik je dužan ostavljati iskaznicu na prijemnom pultu prilikom svakog dolaska i preuzeti je prilikom odlaska.
8. Iskaznica i/ili plaćena usluga nije prenosiva na druge osobe.
9. Za vrijednosti i osobne stvari BPM ne snosi nikakvu odgovornost. Ako Korisnik ima neke vrijednosti preporučujemo da ih ponese sa sobom u dvoranu.
10. Korisnik vježba na osobnu odgovornost i sudjeluje u svim aktivnostima na vlastiti rizik.
11. Korisnik koji vježba odgovoran je za svoje zdravstveno stanje. BPM preporuča savjetovanje s osobnim liječnikom prije početka sudjelovanja u programima.
12. BPM ne radi za vrijeme praznika i vjerskih blagdana u Republici Hrvatskoj.

II. PLAĆANJE USLUGE

1. Pravo na korištenje usluge ima Korisnik koji plati određeni iznos za određenu uslugu i/ili period sukladno važećem cjeniku.
2. Pravo na korištenje prestaje istekom plaćenih usluga.
3. Usluga se može platiti preko fiskalne blagajne na prijemnom pultu BPM centra ili na račun Obrta za usluge, Kintore. Korisnik će dobiti račun za svaku izvršenu uplatu.
4. BPM zadržava pravo promjene termina, rasporeda i programa ovisno o interesu, ali i nekim nepredviđenim situacijama koje bi mogle ugroziti cjelokupno poslovanje.

III. REZERVACIJA I PROVOĐENJE TRENINGA

1. Korisnik se obavezuje da će na vrijeme rezervirati svoje mjesto preko sustava rezervacija u terminima i grupama u kojima želi vježbati.
2. Korisnik može otkazati vježbanje u rezerviranim grupama vježbanja najkasnije do 08:00 sati ujutro na dan održavanja treninga.
3. Korisniku koji pravodobno ne otkaže rezervaciju ili se ne pojavi na rezerviranom terminu vježbanja, naplatit će se taj trening.

IV. PRIVREMENI PRESTANAK RADA I PAUZE

1. BPM se obavezuje upisati pauzu svim korisnicima kojima je ostao period neiskorištene usluge u slučajevima kad BPM privremeno prestaje s radom svojom odlukom: na primjer za Božićno-novogodišnje blagdane ili u vrijeme ljetne pauze. U tom slučaju, BPM se obavezuje produžiti važenje članarine za onoliko treninga koliko je preostalo poejdinom Korisniku.
2. U slučaju neke ponovne, nepredviđene situacije, BPM nije odgovoran za neizvršavanje bilo koje obaveze iz ovog Pravilnika ako je nemogućnost izvršenja rezultat događaja više sile (događaji izvan kontrole bilo koje od uključenih strana, neovisno od njihove volje) što uključuje, ali nije ograničeno samo na elementarne nepogode, epidemije, pandemije, ratno stanje, štrajk, embargo, restrikcije. Radi otklanjanja svake dvojbe, svim zainteresiranim stranama poznato da je u tijeku pandemija virusa Covid-19, te utvrđuju da se radi o pandemiji koja je izvan kontrole zainteresiranih strana, a da se u trenutku prihvaćanja ovog Pravilnika ne mogu predvidjeti, spriječiti, otkloniti niti izbjeći moguće restrikcije koje će potencijalno uvesti nadležna tijela ili bilo koje druge posljedice koje mogu izravno utjecati na izvršenje obaveza BPM centra. U slučaju više sile, BPM će uložiti sve svoje napore kako bi ispunila svoje obveze iz ovog Pravilnika, nastale nakon prihvaćanja ovog Pravilnika.
3. U slučaju više sile, BPM se obavezuje osigurati online treninge najsličnije vremenu i programu koje je Korisnik platio. Korisnik koji, u tom slučaju, ne iskoristi preostale treninge u online obliku rada, trajno gubi preostali plaćeni period.
4. Korisnik usluga u BPM centru ima pravo upisati pauzu (mirovanje) korištenja usluga na maksimalno 15 dana bez ikakvih obrazloženja.
5. Pauza se najavljuje unaprijed (osobno u centru, ili na kontak e-mail ili mobitel), a upisuje se od sljedećeg dana nakon najave.
6. BPM se obavezuje produžiti trajanje usluge za broj treninga koji su Korisniku ostali nakon povratka s pravilno upisne pauze.
7. Korisnici kojima prestane period trajanja plaćene usluge, nemaju više pravo na istu, osim ako je ponovno ne obnove.
8. Pauze upisane u vrijeme prestanka rada zbog pandemije, tijekom 2020. godine vrijede do 10.09.2021. nakon čega će biti automatski skinute.

V. PRAVILA PONAŠANJA U PROSTORU CENTRA I U DVORANI

1. BPM ima sve rekvizite potrebne za održavanje treninga. Rekviziti i sva potrebna oprema redovito se čiste i dezinficiraju.
2. Preporučuje se donošenje vlastitih prostirki.
3. Za zaštitu sebe i ostalih vježbača, obavezno je imati svoj ručnik koji se stavlja na prostirku. Ručnik treba biti veći od veličine prostirke.
4. Nadoknada tekućine tijekom vježbanja je neophodna, te preporučujemo donošenje vlastitih bočica s vodom.
5. Iz higijenskih razloga, obavezno je presvlačenje u čistu obuću (tenisice) koja služi za vježbanje.
6. Nakon završetka treninga, korisnici trebaju pospremiti rekvizite koji su korišteni na satu.
7. Molimo korisnike da ne kasne na sat kako ne bi ometali ostale vježbače. Dolaskom na vrijeme na početak sata osigurava se pravilno zagrijavanje čime se smanjuje mogućnost nastanka ozljeda za vrijeme vježbanja.
8. Tijekom vježbanja poželjno je da mobiteli budu utišani, a ako je razgovor neophodan molimo korisnike da izađu iz dvorane za vrijeme poziva.
9. Molimo korisnike da tijekom vježbanja ne uznemiravaju druge vježbače glasnim razgovorom jer im se na taj način smanjuje koncentracija.
10. Ako netko ima zdravstvenih problema, molimo da se prije pristupanja programu konzultira sa svojim liječnikom, a instruktoru/ici objasni koje su vježbe ili kretnje kontraindicirane.
11. Ako Korisnik pronađe neke ostavljene stvari može ih ostaviti na prijemnom pultu.
12. Svi korisnici i osobe iz BPM centra trebaju se ponašati pristojno, uvažavajući druge i pridržavajući se propisanih higijenskih i epidemioloških mjera.
KONTAKT


mail
facebook kontakt-lokacija