Izjava o zaštiti osobnih podataka

Vaša privatnost i sigurnost vaših podataka od velike su nam važnosti. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka NN 103/2003., 118/2006., 41/2008., 130/2011. i 106/2012.) i Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 u nastavku vas želimo obavijestiti o tome u koju svrhu prikupljamo i koristimo vaše osobne podatke te kako te postupke možete nadzirati i ostvarivati svoja prava.
Obradu podataka vodi Društvo za fitness i aerobic „Bi.Pi.eM“, 10000 Zagreb.
Naša e-mail adresa je bpm@bpm.hr

Svrhe i pravna osnova obrade podataka

Prikupljamo samo podatke koji su nužni, te isključivo u neophodne svrhe i to za vođenje evidencije članova udruge, komunikaciju vezano uz aktivnosti Bi.Pi.eM-a i u svrhu informiranja naših članova.
Prema Zakonu o udrugama (NN 74/14; NN 70/17), čl. 12, stavak 4, prikupljamo podatke koji su nam potrebni za popis članova, a koji obvezno sadrži podatke o:
- osobnom imenu (nazivu),
- osobnom identifikacijskom broju (OIB),
- datumu rođenja,
- datumu pristupanja udruzi,
- kategoriji članstva (ako su utvrđene statutom udruge)
- datumu prestanka članstva u udruzi.
Dodatno, na osnovi legitimnog interesa prikupljamo podatke koje nam možete dati ako to želite: broj mobitela i e-mail adresu koju koristimo u svrhu slanja obavijesti o aktivnostima udruge i informiranju naših članova, te adresu stanovanja i zanimanje kako bismo lakše utvrdili naše ciljane skupine.
Vaši osobni podaci nisu javno dostupni. Popis članova ne dijelimo, ne dajemo na uvid trećim osobama, pojedincima ili osobama koje nisu članovi Udruge, te ih ne koristimo u svrhe suprotne od ovdje navedenih. Po važećem Zakonu o udrugama, dužni smo popis članova dati na uvid jedino nadležnim tijelima i to na njihov zahtjev. Vaše podatke štitimo od zloupotrebe primjenom organizacijskih i tehničkih mjera zaštite.

Uvijek imate pravo na:
- pristup vašim podacima (informiranje o vrsti vaših osobnih podataka kojima raspolaže udruga i pristup kopiji vaših podataka),
- ispravak podataka u slučaju da su se vaši podaci izmijenili te ih želite ispraviti,
- brisanje vaših podataka kojima raspolažemo, ukoliko ne postoji zakonska odredba koja to onemogućuje (npr. popis članova Udruge reguliran je Zakonom o udrugama),
- pravo na prigovor oko upotrebe vaših osobnih podataka.

Za ostvarenje svojih prava možete nas kontaktirati na našu e-mail adresu bpm@bpm.hr.
Vaše upite i zahtjeve obradit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i u skladu sa zakonskim obvezama te ćemo vas informirati o mjerama koje smo poduzeli.
U slučaju da sumnjate na povredu svojih prava i imate primjedbu, možete uputiti pritužbu nadležnom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.