? BPM aerobic centar

PRINCIPI PILATES TRENINGAKoncentracija
Biti ovdje i sad - to su najbitnije pretpostavke za uspje?an trening.
Iako je to va?no kod svake tjelesne aktivnosti kod Pilates treninga to je jedna od najbitnijih pretpostavki. Pozicije mnogih vje?bi su u samome po?etku toliko zahtijevne da zapravo bez koncentracije ne mogu biti izvedene. Pilates je namjerno izabirao takve vje?be jer je uvijek htio 100% koncentracije svojih polaznika. ?to je koncentracija ve?a, to je vje?ba efektivnija i djelotvornija.


Kontrola
Ne bez razloga Pilates prvobitno naziva svoju metodu "umjetnost kontrole". Pilatesova misao vodilja je bila da svaku vje?bu treba savladati svjesno i s voljom, a ne nekontrolirano biti savladan vje?bom. Neke Pilatesove vje?be nam se prema najnovijim saznanjima ?ine krivima i nefiziolo?kima. Izvodimo li vje?be pod kontrolom i u trenutku visoke koncentracije, izbje?i ?emo povrede i do?i do pozitivnih rezultata.

Centar
Na prvi dojam nam se ?ini da se vje?be izvode iz snage mi?i?a ruku i nogu. Me?utim bez snage iz centra (trbuh, donji dio le?a, stra?njica i zdjelica), kojeg Pilates naziva "powerhouse", ne bi bilo mogu?e pokrete dr?ati pod kontrolom, precizirati ih, dr?ati u odre?enoj poziciji i kontrolirati ih.

Tijek kretnji
Na o?igled vidljiva jednostavnost pokreta povezana je sa savr?enim tijekom kretnji. Pritom je on potpun kad se zna kada i s koliko energije, u kojoj brzini, kojim mi?i?ima i u kojem smjeru nas vodi vje?ba. Zato je potrebno puno vje?banja i sakupljanje iskustva. Cilj Pilatesa je da svaka vje?ba bude izvediva u svom perfektnom tijeku. "Svaka kretnja mora biti toliko te?na i dra?esna kao riba u vodi ili kao valcer".

To?nost (preciznost)
Pilatesu je bila va?na korektnost izvedbe vje?bi, a ne broj ponavljanja. Zbog toga je va?no obratiti pa?nju na svaki detalj i ne izostaviti neki dio vje?be. Koncentracija le?i u preciznosti i potpunosti pokreta.

Disanje
Astma je Pilatesu ote?avala disanje i to bio jedan od osnovnih razloga zbog kojeg je posebnu pa?nju posve?ivao disanju. Kroz duboko i potpuno udisanje i izdisanje izlazi u potpunosti "potro?eni zrak" van, a novim udisajem tijelo se snabdjeva s dovoljnom koli?inom kisika. Na taj na?in je kompletan sustav poja?an s dodatnom energijom. Kontrolirano disanje pove?ava i koncentraciju pokreta, a tako i njihovo djelovanje. Osim toga, kroz svjesno disanje smanjuje se stres i "smiruje" tijelo i duh


Natalija ?pehar, prof. kineziologijeLITERATURA:
Siler, B. (2003). Pilates tijelo. Zagreb. Makronova edicija.

The two also joined the best dress list of rolex replica , and each appearance must be the focus of the uk replica watches .